Help Service Remote Sensing
Mapový server KOPŘIVNICE - Rozptylová studie
Information Zoom in Zoom out Pan Length measure Area measure Back Find Erase pin Print A4 Zoom full extent Redraw

Koeficient charakteristické emise:
Emise NOX [g.km-1.vozidlo-1]
Emise CO [g.km-1.vozidlo-1]
Emise BTX [g.km-1.vozidlo-1]
Emisní bilance:
Emise NOX [kg.km-1.den-1]
Emise CO [kg.km-1.den-1]
Emise VOC [kg.km-1.den-1]
Průměrné koncentrace ve čtvercové síti 200x200m:
Imise NOX [mg.m-3 ]
Imise CO [mg.m-3 ]
Imise BTX [μg.m-3 ]
Špičková hodinová koncentrace ve vzdálenosti 5m od osy komunikace
Imise NOX [mg.m-3 ]
Imise CO [mg.m-3 ]
Imise BTX [mg.m-3 ]
Průměrná denní koncentrace ve vzdálenosti 5m a 30 m od osy komunikace
Imise NOX [mg.m-3 ]
Imise CO [mg.m-3 ]
Imise BTX [mg.m-3 ]
 
Legenda  Help