menu
 

 

Novinky

Mapy

Co je to GIS

Odkazy

   

Kopřivnice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hlavicka

menu
 

 

Novinky

Mapy

Co je to GIS

Odkazy

   

Kopřivnice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co je to vlastně GIS?

GIS je zkratka pro geografický informační systém, k tomuto pojmu existuje několik různých definicí lišících se podle jednotlivých autorů a datu vzniku definice. Obecně si můžeme vymezit význam jednotlivých slov.
Geografický - kresby vztahující se k Zemi, k jejímu povrchu a nejen jemu.
Informační - zpracovávání dat pomocí výpočetní techniky k získání informace.
Systém - organizovaní postupů, úkonů a činností
Tyto pojmy shrneme v jeden: "Geografický informační systém je organizovaný systém postupů, zpracování dat, vztahující se k Zemi za účelem získání, zobrazení, analýze informací."
V současné době bývá nahrazován názvem Geoinformatika. Více se dozvíte např. zde

Na Městském úřadě Kopřivnice zabezpečuje tvorbu a správu GIS Odbor informatiky.
Hlavní náplní správy je zpracování geodat a jejich zpřístupnění pracovníkům dalších odborů jako podklad pro vykonávání jejich správních činností.